Prijava

Najnovije

Poziv za dostavu ponude nabave i ugradnje prolaznog i ručnog detektora metala u CZSS Pula-Pola

Poziv za dostavu ponude nabave i ugradnje prolaznog i ručnog detektora metala…

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeći POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN...