Prijava

Obavijest o izboru radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola donosi sljedeću

 

OBAVIJEST

 

o izboru radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

DINA BUŽLETA izabrana je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Radnica zasniva radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu. 

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 19. veljače 2019. objavio je dana 1. ožujka 2019. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u „Narodnim novinama“, te je tekst natječaja objavljen na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i  to 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj“.

Kandidatkinja Dina Bužleta  dostavila je svoju prijavu, te je  izabrana je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.     

Kandidatkinja ispunjava postavljene uvjete.

 

Ravnateljica:

Sandra Ventola, mag. soc. rada