Prijava

Održan se Dan otvorenih vrata za predstavnike udruga osoba s invaliditetom s područja grada Pule

Dana 28.03.2019. godine po pozivu, u prostoru Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, održao se Dan otvorenih vrata za predstavnike udruga osoba s invaliditetom s područja grada Pule, na koji su se odazvali 13 predstavnika udruga. S predstavnicima udruga razgovaralo se o unapređivanju suradnje između udruga i samog Centra. Te su predstavnici iznijeli svoje prijedloge, komentare i postavljali pitanja na probleme  na koje nailaze njihovi članovi. Sukladno gore iznijetom dogovoreno je da će se dogovoriti pojedinačni posjet udrugama sa konkretnim rješavanjem problema članova njihovih udruga, te upoznati s pravima i uslugama temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona koje su u nadležnosti  Centra za socijalnu skrb.

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola