Prijava

Odluka o organizajici rada, rasporedu rada i radnog vremena Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

KLASA:030-01/20-01/2
URBROJ:2168-36-01 -05-20-4
Datum: 20. ožujka 2020.

Temeljem čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, od 09. siječnja 2015. godine te točke 1. stavka 1. Odluke klase: 011-02/20-01/12, urbroj: 519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020. godine, ravnateljica Centru za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

 

ODLUKU
o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Centra za socijalnu skrb Pula-Pola
za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

 

Tekst odluke možete preuzeti OVDJE (PDF).

I.

Ovom odlukom utvrđuje se organizacija rada u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, raspored rada i radnog vremena.

II.

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola obavljat će se svi poslovi utvrđeni zakonom, uredbom, pravilnikom, a koji osiguravaju kontinuiran rad i obavljanje svih neophodnih poslova.

III.

Rad Centra za socijalnu skrb Pula-Pola organizirat će se u dvije skupine radnika (skupina A i skupina B) sukladno prijedlogu ravnateljice/odgovome osobe koje će, neovisno jedna o drugoj, osigurati kontinuirano obavljanje poslova (gdje god je moguće).

Popis radnika iz skupine A i skupine B je u prilogu i čini sastavni dio Odluke, a po potrebi će se ažurirati, ovisno o oklonostima i prijedlozima ravnatelj ice/odgovome osobe

IV.

Skupine radnika izmjenjivat će se svaka dva tjedna, počevši od 23. ožujka 2020. godine.

V.

Radnici koji neće obavljati posao na radnom mjestu, obavezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme, na službenom odnosno osobnom računalu za koje su dali suglasnost.

Prije upućivanja radnika na rad kod kuće, nadređena osoba dodijelit će im u rad urudžbirane predmete te sve ostale upite i zahtjeve koji su dužni obraditi za vrijeme rada kod kuće.

Ako ne postoje tehničke mogućnosti za rad na računalu kod kuće, radnik je u obvezi izraditi nacrt prijedloga akta u čitljivom rukopisu.

U slučaju žurnosti, pripremljeni prijedlog akta poslat će radniku skupine koja obavlja posao na radnom mjestu, radi pripreme za potpis, a u ostalim slučajevima prepisat će prijedlog akta po povratku na rad u ured.

Sastavni dio ove Odluke čini obrazac potvrde o zaduženju i iznošenju predmeta iz službenih prostorija centra za socijalnu skrb uz dužnost čuvanja profesionalne tajne svega što sazna o osobnom o obiteljskom životu korisnika.

VI.

U slučaju uvođenja mjere ograničavanja kretanja, radniku će se izdati potvrda kojom se omogućava dolazak i odlazak s posla.

VII.

Za provedbu ove odluke zaduženi su koordinatori za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i njihovi zamjenici.

VIII.

Za vrijeme trajanja epidemije organizira se rad sa strankama na način da se komunikacija obavlja telefonski, online i poštom, a primaju se samo stranice iz žurnih i neodgodivih razloga (uz prethodni telefonski poziv), sukladno Uputama Ministarstva upućenih elektroničkom poštom 13. i 16. ožujka 2020. godine.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica: Sandra Ventola, mag. soc. rada

 

 

RASPORED RADA

ODJEL ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

TIM A (od 23.03.2020. do 03.04.2020. godine)

 1. Vesna Banovac Foško - 052/213-099
 2. Kristina Pauro - 052/210-143
 3. Željka Pečvarac Maglica - 052/222-700
 4. Elody Zekić- 052/496-207
 5. Petra Lazarić Kolar - 052/212-944
 6. Gianna Buić - 052/496-428
 7. Doroti Travalja Škuflić - 052/394-446

TIM B (od 06.04.2020. do 17.04.2020. godine)

 1. Monika Majić - 052/210-107
 2. Sonja Ružić - 052/210-125
 3. Dolores Matasić - 052/494-804
 4. Alieta Cetina - 052/212-283
 5. Slaven Brnić - 052/394-445
 6. Vlatka Jenkač Starčić -052/213-901
 7. Denize Vojvoda - Scrobe - 052/210-134
 8. Pavo Marinović - 052/496-429

 

ODJEL PRIJEMNOG UREDA I NOVČANIH NAKNADA

TIM A  (od 23.03.2020. do 03.04.2020. godine)

 1. Branka Jereb Arih - 052/496-427
 2. Paolo Rajko - 052/222-019

TIM B    (od 06.04.2020. do 17.04.2020. godine)

 1. Andreja Peršin Horvat - 052/496-427
 2. Ingrid Glavan - 052/496-431

 

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE

TIM A (od 23.03.2020. do 03.04.2020. godine)

 1. Tomislav Paić - 052/496-201
 2. Mira Domazet - 052/210-098
 3. Zvjezdana Di Capua - 052/522-256
 4. Dina Bužleta - 052/255-161
 5. Miro Mačešić - 052/ 496-426

TIM B (od 06.04.2020 do 17.04.2020. godine

 1. Ana Jurašin - 052/493-457
 2. Ana Pamić - 052/219-007
 3. Sanja Blašković - 052/ 210-116
 4. Žaklina Vasiljević - 052/522-255
 5. Marina Lanča - 052/210-152

 

RAČUNOVODSTVO

TIM A (od 23.03.2020. do 03.04.2020. godine)

 1. Zlatka Borovčak     

TIM B (od 06.04.2020 do 17.04.2020. godine

 1. Silvana Ćapara
 2. Nevenka Višković

 

ADMINISTRATIVNI RADNICI

TIM A (od 23.03.2020. do 03.04.2020. godine)

 1. Barbara Lupetina
 2. Aleksandar Stošić

TIM B (od 06.04.2020 do 17.04.2020. godine

 1. Mirjana Gortan