Prijava

Obavjest o isplati novčanih naknada za mjesec travanj 2020

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

Obavještavamo korisnike novčanih naknada da od dana 18.05.2020. godine započinje isplata svih novčanih naknada za mjesec travanj 2020. godine putem poštanskih uputnica, a putem tekućih računa korisnika isplata će započeti 19.05.2020.godine.