Prijava

Najnovije

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - socijalnog radnika u Centru za…

KLASA: 100-01/22-01/5URBROJ: 2168-36-08-07-22-6Pula, 2.5.2022. godine Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od...