Prijava

Najnovije

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pula – Pola

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pula…

KLASA: 112-03/21-01/5URBROJ: 2168-36-08-07-21-2Pula, 24.11.2021. godine Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, na temelju članka 40...