Prijava

Najnovije

Obavjest o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

Obavjest o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12…

KLASA: 112-06/21-01/1URBROJ: 2168-36-08-07-21-13Pula, 26.04.2021. godine Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću OBAVIJEST o izboru pripravnika u radni...