Prijava

Obrasci

Različite obrasce možete preuzeti ovdje:

 

Zajednička roditeljska skrb:

Zahtjev za pristupanje obaveznom savjetovanju prije razvoda braka - WORD PDF

Zahtjev za pristupanje obveznom savjetovanju prije pokretanja ostalih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa  s djetetom - WORD PDF

Obrazac ZRS 1 - WORD PDF

Obrazac ZRS 2 - WORD

Obrazac ZRS 3 - WORD PDF

Obrazac Zahtjeva za privremeno uzdržavanje - WORD

Obrazac Zahtjev za suglasnost - WORD

 

Udomiteljstvo:

Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva - WORD PDF

Popis potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole za obnavljanje udomiteljstva - WORD PDF

Obrazac Suglasnosti članova obitelji za smještaj korisnika socijalne skrbi u zajedničkom stambenom objektu - WORD

 

Zajamčena minimalna naknada:

Obrazac Zahtjeva za zajamčenu minimalnu naknadu - WORD PDF

 

Odrasle osobe:

Obrazac Pravo na doplatak za pomoć i njegu za odraslu osobu - WORD PDF

Obrazac Pravo na osobnu invalidninu za odraslu osobu - WORD PDF

 

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata - PDF

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu - WORD PDF

Zahtjev za ostvarivanje prava na socijalne usluge - WORD PDF

 

Obrazac za priznavanje prava djetetu s teškoćama u razvoju - WORD PDF