Prijava

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLAKlasa: 023-01/21-01/1Ur.broj: 2168-36-01-05-21-2Pula. 22.veljače 2021. godine- članovima Upravnog vijeća Predmet: Poziv na…