Prijava

Obavjest o pismenom testiranju za radno mjesto administrativnog referenta

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola
Pula-Pola, Sergijevaca 2

KLASA: 100-01/20-01/9
URBROJ: 2168-36-08-07-20-83
Pula, 21.07.2020. godine

OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNOG REFERENTA

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 1.07.2020. godine na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama RH broj 75/2020, za radno mjesto administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, da će se pismeno testiranje održati dana 28.07.2020. godine (utorak) u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola, u Puli, Sergijevaca 2, soba 2.

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice ili druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta.

Izvorišne osnove provjere znanja su: Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 07/09), Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN broj 63/04 i 106/07) i Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN broj 90/02).

Slijedom toga, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene javnim natječajem na testiranje dana 28.07.2020. godine (utorak) i to prema sljedećem rasporedu održavanja testiranja:

Red.
br.

Inicijali imena
i prezimena
kandidata

Godina
rođenja

Vrijeme
testiranja
(sati)

1.       

I.H.

1990.

8,00

2.       

C.K.

1972.

8,00

3.       

E.V.

1967.

8,00

4.       

G.LJ.

1966.

8,00

5.       

B.V.

1978.

8,00

6.       

M.M.

1979.

8,00

7.       

B.Š.

1989.

8,00

8.       

M.K.

1994.

8,00

9.       

T.P.M.

1968.

9,00

10.   

R.M.G.

1985.

9,00

11.   

A.V.

1995.

9,00

12.   

J.L.P.

1976.

9,00

13.   

B.K.

1965.

9,00

14.   

K.R.

1980.

9,00

15.   

D.A.

1977.

9,00

16.   

M.M.

1983.

9,00

17.   

I.B.

1978.

10,00

18.   

B.N.

1973.

10,00

19.   

M.B.

1988.

10,00

20.   

R.G.H.

1994.

10,00

21.   

H.K.

1993.

10,00

22.   

J.K.

1971.

10,00

23.   

V.B.

1960.

10,00

24.   

K.T.

1981.

11,00

25.   

I.M.

1989.

11,00

26.   

T.N.

1972.

11,00

27.   

M.S.

1995.

11,00

28.   

M.G.

1977.

11,00

29.   

G.U.

1984.

11,00

30.   

K.K.

1990.

11,00

31.   

M.Z.

1980.

12,00

32.   

S.T.

1988.

12,00

33.   

K.S.

1994.

12,00

34.   

H.M.R.

1976.

12,00

35.   

S.D.

1971.

12,00

36.   

T.I.

1978.

12,00

37.   

N.G.

1977.

12,00

38.   

A.P.

1965.

13,00

39.   

S.F.

1969.

13,00

40.   

N.Š.

1975.

13,00

41.   

M.B.

1997.

13,00

42.   

I.P.

1965.

13,00

43.   

I.K.

1982.

13,00

44.   

D.Š.

1983.

13,00

45.   

L.D.

1977.

14,00

46.   

I.Ž.

1984.

14,00

47.   

S.M.

1976.

14,00

48.   

S.D.V.

1970.

14,00

49.   

E.B.

1991.

14,00

50.   

K.B.

1978.

14,00

51.   

S.M.

1967.

14,00

 

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja,  o istome su obaviješteni putem elektronske pošte.

 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola