Prijava

Obavijest o izboru radnika na radno mjesto pravnika u Odjelu za odrasle osobe

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

KLASA: 100-01/20-01/3
URBROJ: 2168-36-08-07-20-21
Pula, 22.12.2020. godine

 

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru radnika na radno mjesto pravnika u Odjelu za odrasle osobe 

PAOLO RAJKO izabran je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu pravnika u Odjelu za odrasle osobe Centra za socijalnu skrb Pula – Pola.

Radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu. 

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 6. studenog 2020. objavio je dana 17. studenog 2020. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pravnika u Odjelu za odrasle osobe u „Narodnim novinama“, te je tekst natječaja objavljen na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola i na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i  to 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj“.

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabran je Paolo Rajko.      

Kandidat ispunjava postavljene uvjete.

Ravnateljica:

Sandra Ventola, mag. soc. rada