Prijava

Obavjest o isplati novčanih naknada za mjesec veljaču 2021

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

Obavještavamo korisnike novčanih naknada da dana 18.03.2021. godine započinje isplata svih novčanih naknada za mjesec veljaču 2021. godine putem poštanskih uputnica i putem tekućih računa korisnika.