Prijava

Procedura korištenja službenih vozila u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

PROCEDURU korištenja službenih vozila u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

Proceduru možete pročitati na sljedećem linku - PDF