Prijava

Poziv za dostavu ponude službenog vozila

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, raspisuje

Poziv za dostavu ponude službenog vozila

 

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti dokumente Poziva:

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- PRILOG 1

- PRILOG 2

 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola