Prijava

Obavijest o pismenom testiranju i razgovoru za radno mjesto Pravnika

KLASA: 100-01/21-01/6
URBROJ: 2168-36-08-07-21-23
Pula, 27.08.2021. godine

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU I RAZGOVORU ZA RADNO MJESTO PRAVNIKA

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 14.07.2021. godine na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama RH broj 80/2021, za radno mjesto pravnika u Odjelu za odrasle osobe - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, da će se pismeno testiranje održati dana 02.09.2021. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola, u Puli, Sergijevaca 2, soba 2.

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice ili druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta.

Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 133/20 i 138/20), Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19 i 47/20) – odredbe koje se odnose na skrbništvo za punoljetne osobe i Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja, o istome su obaviješteni putem elektronske pošte.

Razgovori sa kandidatima bit će provedeni isti dan nakon pismenog testiranja.

 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola