Prijava

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

Klasa: 023-01/21-01/1
Ur.broj: 2168-36-01-05-21-21
Pula, 17. studenog 2021. godine

  • članovima Upravnog vijeća

Predmet: Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, dostavlja se

Predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola saziva 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola koja će se održati dana 24. studenog 2021. godine (srijeda) u 15.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D NE V N I   R E D:

  1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola
  2. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola za razdoblje od siječnja do rujna 2021.godine
  3. Donošenje Odluke o prihvaćanju rebalansa (I ) za 2021. godinu Centra za socijalnu skrb Pula-Pola
  4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola - prema naknadnoj uputi Ministarstva
  5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Pula-Pola
  6. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Centru za socijalnu skrb za 2022. godinu
  7. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra za socijalnu skrb Pula-Pola za 2022. godinu
  8. Izvješće ravnateljice za razdoblje od rujna do studenog 2021. godine
  9. Razno

 

Predsjednik Upravnog vijeća CZSS Pula-Pola
Krešo Jelinčić, dr.med.dent.