Prijava

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

Klasa: 023-01/22-01/1
Ur.broj: 2168-36-01-05-22-6
Pula, 28. veljače 2022. godine

  • članovima Upravnog vijeća

Predmet: Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, dostavlja se

Predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola saziva 9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola koja će se održati dana 3. ožujka 2022. godine (četvrtak) u 9:45 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D NE V N I   R E D:

1.    Usvajanje zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola   

2.    Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola za 2021. godinu

3.    Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana Centra za socijalnu skrb Pula-Pola za 2022. godinu

4.    Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana Centra za socijalnu skrb Pula-Pola za razdoblje od 2022. do 2024. godine

5.    Donošenje Odluke o donošenju pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

6.    Donošenje Odluke o donošenju pročišćenog teksta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

7.    Podnošenje prijedloga (Ministarstvu) o donošenju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

8.    Godišnje izvješće ravnateljice o radu Centra u 2021. godini

9.    Razno

 

Predsjednik Upravnog vijeća CZSS Pula-Pola
Krešo Jelinčić, dr.med.dent.