Prijava

Obavijest o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

KLASA: 112-06/22-01/1
URBROJ: 2168-36-08-07-22-22
Pula, 10.11.2022. godine

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

BRIGITA SLABAK izabrana je za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.
Pripravnica zasniva radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 25. ožujka 2022. objavio je dana 28. listopada 2022. tekst natječaja za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola u „Narodnim novinama“, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, te na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i  to 1 izvršitelj.

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj-pripravništvo“.

Kandidatkinja BRIGITA SLABAK dostavila je svoju prijavu, te je izabrana za pripravnika za rad na određeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.
Kandidatkinja ispunjava postavljene uvjete.

Ravnateljica:
Sandra Ventola, mag. soc. rada