Prijava

O nama

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Centar za socijalnu skrb Pula - Pola

Misija - Institucija smo koja pomaže korisnicima u ostvarivanju prava i dobivanju podrške potrebne za izvršavanje obveza.

Vizija - Želimo naša znanja i vještine koristiti na najbolji mogući način radi dobrobiti korisnika, zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Obuhvaćamo područja Grada Pule i Vodnjana, te općine: Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat

 

Ustrojstvo

 

PREDNJI URED

- stručni radnici pružaju informaciju o djelatnosti socijalne skrbi, pravima i postupku za ostvarivanje tih prava ili stvaranje uvjeta za uključivanje u svakodnevni život
- korisnika se informira o mogućnostima zadovoljavanja njegovih potreba kroz sustav socijalne skrbi i izvan njega

NOVČANE NAKNADE

Rješava se u prvom stupnju pravo na:
- stalnu novčanu pomoć
- doplatak za pomoć i njegu
- naknadu do zaposlenja
- osobnu invalidninu
- privremeno uzdržavanje
- jednokratnu novčanu pomoć
- financijsku potporu redovnim studentima kojima je prestao stalni smještaj
- jednokratni dodatak za pogrebne troškove korisnicima stalnog smještaja koji nemaju obveznike uzdržavanja

ZAŠTITA DJECE, MLADIH I OBITELJI

- postupci posvojenja
- posredovanje u postupku razvoda braka
- sudjelovanje i davanje mišljenja sudu u postupcima donošenja odluke o roditeljskoj skrbi
- skrbništvo
- skrb izvan vlastite obitelji djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu ili drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtvama obiteljskog nasilja i trgovine ljudima
- prevencija, detekcija i dijagnostika poremećaja u ponašanju provođenje mjera obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite
- udomiteljstvo
- pravo na privremeno uzdržavanje
- pravo na status roditelja njegovatelja za maloljetne osobe
- upućivanje djece s teškoćama u razvoju na Prvostupanjsko tijelo vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
- suzbijanje nasilja u obiteljima s maloljetnom djecom

ZAŠTITA ODRASLIH OSOBA

- zaštita osoba sa invaliditetom, starih i nemoćnih, duševno bolesnih i osoba pod skrbništvom
- skrbi izvan vlastite obitelji osoba nesposobnih za rad a koji se nalaze u teškim životnim prilikama
- upućivanje odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
- pravo na pomoć i njegu u kući
- skrbništvo
- suzbijanje nasilja u obitelji i svih vrsta ovisnosti odraslih osoba
- skrb izvan vlastite obitelji odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i trgovine ljudima
- udomiteljstvo odraslih osoba
- pravo na status roditelja njegovatelja za odrasle osobe
- provode se aktivnosti u sprječavanju i suzbijanju osobnih problema
- potiče i razvija samopomoć i dobrovoljni rad

NAŠI SURADNICI U PRUŽANJU I PROVOĐENJU USLUGA I AKTIVNOSTI