Prijava

Obiteljsko pravna zaštita

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se na temelju stručne procjene ako se utvrdi da je došlo do povrede djetetovih prava i dobrobiti ili da su prava, dobrobit i razvoj djeteta ugroženi.

Prava djeteta smatraju se ugroženima ako je skrb o djetetu neodgovarajuća ili ako dijete ima psihosocijalne poteškoće koje se očituju kroz ponašanje, emocionalne, školske i druge probleme u djetetovu odrastanju ili ako postoji vjerojatnost da će do toga doći.

Svatko je dužan prijaviti centru za socijalnu skrb povredu djetetovih osobnih i imovinskih prava. Povreda osobnih prava podrazumijeva osobito: tjelesno ili mentalno nasilje, spolne zlouporabe, zanemarivanje ili nehajno postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje djeteta.

 

 Vrste mjera u nadležnosti centra za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb može radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta odrediti:

  1. žurnu mjeru izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
  2. upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
  3. mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i
  4. mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.
  5. Žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji

Vrste mjera u nadležnosti suda

Sud može radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta odrediti:

  1. privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi
  2. zabranu približavanja djetetu
  3. oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi
  4. povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi i
  5. lišenje prava na roditeljsku skrb.