Prijava

Naknada do zaposlenja

NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Pravo na naknadu do zaposlenja ima dijete s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom kojoj je utvrđeno tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje.

Pravo se može ostvariti nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života.

Odluku o priznavanju prava na naknadu do zaposlenja donosi centar za socijalnu skrb na čijem području korisnik ima prebivalište.

Pravo mogu ostvariti nezaposlene osobe, prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje. Naknada do zaposlenja iznosi 70% od osnovice za ostvarivanje prava u socijalnoj skrbi.

Pravo na naknadu do zaposlenja prestaje kada se korisnik zaposli, a pravo se može ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i on ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

Korisnik koji ostvaruje naknadu do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu.