Prijava

Pomoć u kući

SOCIJALNE USLUGE:

Socijalne usluge su sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica, te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Pružaju se korisnicima u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici kao izvaninstitucijske usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju smještajem korisnika u domovima socijalne skrbi.


 

POMOĆ U KUĆI

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb, zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja te privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju, potrebna pomoć druge osobe.

Usluga se pruža:

– ako korisnik nema mogućnosti da mu pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca,

– ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

– ukoliko je na području prebivališta korisnika moguće je osigurati takvu pomoć prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi,

– ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice (1500,00 kn).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice, priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

 

Pomoć u kući može obuhvatiti:

organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)

obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)

održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pomoć u kući pruža centar za pomoć u kući, dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, drugi pružatelji usluga te fizičke osobe, sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.